stare mesto

logo Rodinné centrum
PREŠPORKOVO, o.z.
Grösslingova 48
Bratislava-Staré Mesto


Katalóg zariadení, tu
Ako byť ústretový k rodinám
manuál pre reštaurácie a kaviarne, tu
užitočné stránky

logoRodinné centrum Prešporkovo v znamení folklóru

Ubehol už rok odkedy začali deti navštevovať ľudové tance v Prešporkove. Obľúbenosť „Folklóru v srdci“ je nesporná. V apríli sme otvorili tanečný kurz už aj pre deti od 1,5 do 3 rokov. Tieto šantia na ľudovú nôtu v sprievode svojich rodičov.

Tanečníci od 3 rokov prichádzajú každý utorok popoludní, aby sa zabavili a naučili nové kroky a tančeky. Úsilie lektorky Janky Zifčákovej a zanietenosť a chuť niektorých detí dokonca viedla až k vystúpeniu na tohtoročnej Míli pre mamu v Bratislave. To je úspech nielen v prípade 3 – 6 ročných detí.

V tomto roku sme v našom centre absolvovali fašiangy s prvkami folklóru, nezabudnuteľné Vítanie jari spojené s hádzaním Moreny či maľovaním kraslíc. 18. júna si slovenské ľudové tradície priblížime v Starom Meste „Jánskymi ohňami“, taktiež pod taktovkou folkloristky Janky a jej malých tanečníkov. Záverečné galavystúpenie účastníkov tanečného kurzu bude tento krát obohatené o preskakovanie vatry, súťaže v spievaní, hľadanie pokladov a klasické tvorivé dielničky. Popri tom si hostia prídu na svoje ochutnávkou domácich koláčikov.

Verím, že ostaneme verní tejto pre Prešporkovo novodobej tradícii a budeme naše dietky a možno aj ich rodičov zoznamovať s našim vzácnym kultúrnym dedičstvom.

Diana Zuzáková, 10. máj 2010, Bratislava – Staré Mesto
RC Prešporkovo ďakuje mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za poskytnuté priestory a za podporu!!!

© 2012 Prešporkovo