stare mesto

logo Rodinné centrum
PREŠPORKOVO, o.z.
Heyduková 25
Bratislava-Staré Mesto


Katalóg zariadení, tu
Ako byť ústretový k rodinám
manuál pre reštaurácie a kaviarne, tu
užitočné stránky

logo

Klub pre všetky očiMilí rodičia,
už cca 3 roky sa stretávame v RC Prešporkovo.
Kto? Rodičia s deťmi s rôznymi "inakosťami" Možno budú deťmi celý život, budú sa usmievať, plakať, ležať a hojdať sa...
Keďže sme tu zažili príjemné prostredie, kde aspoň trochu môžeme bezstresovo sadnúť a len tak sa porozprávať, vypiť čaj, vymeniť skúsenosti, rozhodli sme sa pozvať aj Vás. S ostatnými maminami nášho RC si už málo uvedomujem odlišnosť, stali sme sa súčasťou celého diania a inakosť je pre nás už iba inšpiráciou a stávame sa spolutvoriteľmi programu a diania... Ale stačilo slov... Príďte sa pozrieť!
Kedy? Každý nepárny kalendárny štvrtok v mesiaci od 10:00 hod do 12:00 hod.
Kde? RC Prešporkovo, Grösslingova 48, Bratislava – Staré Mesto
Viac...

Parkovanie – Viete že?
- priamo na Grösslingovej máte viacero parkovacích miest pre držiteľov ZŤP-preukazu
- za Tescom na Kamennom námestí je parkovanie (ZŤP) na hodinu zadarmo

Kontaktná osoba:
Katarína Reinoldová katarina.reinoldova(at)gmail.com

Naše stretávanie podporila aj nezisková organizácia Raná starostlivosť, n.o. Poskytuje sprevádzanie rodinám, do ktorých sa narodilo dieťatko so zdravotným znevýhodnením.
Viac informácií nájdete na ich stránke: www.ranastarostlivost.sk 
Špeciálne pomôcky na stimuláciu
Klub pre všetky oči ďakuje grantovému programu Dôvera za získanie financií ku zakúpeniu pomôcok a hračiek napomáhajúcich stimuláciu deti s viacnásobným postihnutím. Pomôcky sú vhodné nie len pre deti so znevýhodnením, ale aj pre stimuláciu ostatných detí.

logo logo logo

23. apríla 2015 sme zorganizovali prezentáciu špeciálnych pomôcok. Tešíme sa, že pozvanie prijali maminy s deťmi so zrakovým, sluchovým, viacnásobným aj žiadnym znevýhodnením ;-).
Deti si hračky, pomôcky a vaky vyskúšali a špeciálna pedagogička Laura Stohlová vysvetlila, ako ich využiť čo najprínosnejšie pre deti.
Pomôcky sú v skrinke Klubu pre všetky oči k dispozícii všetkým. Prajeme veľa príjemných chvíľ pri ich používaní a veríme, že s ich pomocou sa dostavia úspechy malých veľkých bojovníkov!

Atmosféru podujatia si môžete pozrieť aj v našej fotogalérii.

RC Prešporkovo ďakuje mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za poskytnuté priestory a za podporu!!!

© 2012 Prešporkovo