stare mesto

logo Rodinné centrum
PREŠPORKOVO, o.z.
Grösslingova 48
Bratislava-Staré Mesto


Katalóg zariadení, tu
Ako byť ústretový k rodinám
manuál pre reštaurácie a kaviarne, tu
užitočné stránky

logoKRÁĽOVSKÁ NARODENINOVÁ OSLAVA PREŠPORKOVA
SO VZÁCNYM HOSŤOM

TLAČOVÁ SPRÁVA, 17. 3. 2010

Prvé staromestské Rodinné centrum Prešporkovo si 13. marca pripomenulo päť rokov od svojho založenia. Okrem samotných členov a priaznivcov Prešporkova zavítal na oslavu aj samotný krstný otec Prešporkova Maroš Kramár.

Dobrovoľníčky a dobrovoľníci z Prešporkova pripravili pre deti pestrý program.
Centrum zamerané na vekovú kategóriu od 0 do 6 rokov zúročilo svoje päťročné skúsenosti.
V úvode zaujali malého diváka nepočujúce mamičky interaktívnym divadielkom „ O Repke“.
Počas celej oslavy sa mohli deti nechať namaľovať na tvár, vyrobiť si vlastnú korunku, či s kráľom Prešporkom vyšantiť pri súťažiach alebo minidiskotéke.
Čerešničkou na torte a povzbudením pre dobrovoľnícku aktivitu mamičiek bol pán Maroš Kramár. Rozkrojiť slávnostnú tortu prišiel aj za účasti svojej rodiny.
Detské tvare žiarili nadšením a všetci sa tešili z príjemne stráveného popoludnia.
„Oslava bola perfektná, príjemná. Deti sa dobre zapájali do aktivít. Ja som veľmi, preveľmi spokojná“ zhodnotila s úsmevom podujatie nová štatutárka rodinného centra Radka Gajancová.

Diana Zuzáková, Bratislava – Staré Mesto
RC Prešporkovo ďakuje mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za poskytnuté priestory a za podporu!!!

© 2012 Prešporkovo