stare mesto

logo Rodinné centrum
PREŠPORKOVO, o.z.
Heyduková 25
Bratislava-Staré Mesto


Katalóg zariadení, tu
Ako byť ústretový k rodinám
manuál pre reštaurácie a kaviarne, tu
užitočné stránky

logo

Pravidlá správania sa v PrešporkovePrevádzkový poriadok platný od 2.2.2015:

1. Otváracie hodiny sú vyvesené na viditeľnom mieste pred vstupom do RC Prešporkovo.

2. Chorí návštevníci majú zakázaný vstup do RC Prešporkovo!, viac...

3. Prosíme návštevníkov, aby sa v RC Prešporkovo zdržiavali len v čase otváracích hodín, nakoľko prevádzku zabezpečujú členky a sympatizantky či dobrovoľníčky – mamičky s malými deťmi, ktoré taktiež potrebujú mať dodržaný denný režim svojho dieťatka. Ďakujeme za pochopenie!

4. Po vstupe do priestorov RC Prešporkova žiadame návštevníkov, aby sa prezuli alebo vyzuli.

5. Vstup do herne je voľný. Sme však vďačný za všetky príspevky na činnosť RCP.

6. Za bezpečnosť a zdravie dieťatka zodpovedá dospelá osoba, v sprievode ktorej dieťatko prišlo. Pri návšteve RC Prešporkova prosíme návštevníkov, aby sa zapisovali u prevádzky. Vedieme si evidenciu návštevníkov a je to aj bezpečnostné opatrenie /napr. v prípade, že zistíme, že sa vyskytol nejaký problém, kontaktujeme Vás/.

7. Prosíme všetkých návštevníkov, aby pomohli udržiavať čistotu a poriadok v RC Prešporkovo tým, že budú hádzať svoje odpadky do koša na to určeného. Prosíme návštevníkov, aby do odpadkového koša nehádzali objemný odpad a použité detské plienočky po veľkej potrebe a odnášali si ich so sebou.

8. Všetko zariadenie aj hračky pracne zabezpečili členky RC Prešporkova, prosíme Vás preto, aby ste sa s nimi Vy a hlavne Vaše deti hrali šetrne a neničili ich. Prosíme všímajte si piktogramy a pravidlá Prešporkova.

9. V záujme bezpečnosti buďme k sebe ohľaduplní a rešpektujme sa navzájom. Hranice slobody končia tam, kde začínaju hranice ďalšieho človeka.

10. Riady a zariadenie v kuchynke je Vám plne k dispozícii, avšak prosíme Vás, aby ste použité riady po sebe umyli a odložili.

11. Z bezpečnostných a hygienických dôvodov nie je dovolené, aby dieťatko pobehovalo po priestoroch RC Prešporkova s akýmkoľvek jedlom v ručičkách.

12. Rodičia môžu kŕmiť dieťatko len v kuchynke v RC Prešporkovo, v prípade, že je kuchynka obsadená, môžu si vytvoriť priestor v Tvorilkove pri stolíkoch.

13. Prosíme Vás o udržiavanie čistoty a poriadku na toaletách.

14. Pri použití detského nočníčka prosíme rodičov, aby tento následne opláchli vodou a utreli do sucha toaletným papierom.

15. Pri odchode pomôžte svojím deťom upratať po sebe hračky, aby to za Vás nemusela robiť službukonajúca členka, ktorá robí prevádzku zadarmo a dobrovoľne pre Vaše potreby.

16. Prosíme rodičov, aby predchádzali prípadným detským sporom, ktorých následkom by mohol byť akýkoľvek úraz.

17. Všetci návštevníci majú možnosť vyjadriť svoje názory a prispieť k zlepšeniu fungovania RC Prešporkovo. Každý, kto príde do Prešporkova, sa môže stať dobrovoľníkom a pomôcť nám pri aktivitách a prevádzke RCP. Projekt 48 hodín pre Prešporkovo je priestorom na sebarealizáciu a pomoc Prešporkovu.

Ďakujeme!

Prešporkovo
RC Prešporkovo ďakuje mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za poskytnuté priestory a za podporu!!!

© 2012 Prešporkovo